hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

FAQ 1 k implementácii projektu

Ako zabezpečiť dodržanie podmienok popísané v Manuáli pre komunikáciu a dizajn, ak ide napríklad o vystavenú faktúru dodávateľom, resp. zmluvu alebo objednávku, ak to softvér neumožňuje?

 

Manuál pre komunikáciu a dizajn definuje požiadavky pre komunikačné nástroje, ktoré je prijímateľ povinný využívať na zabezpečenie publicity projektu ako sú logá, slogany, webové stránky, sociálne médiá, fotografie a audiovizuálne materiály, publikácie, podujatia, spravodajstvo, tlačové správy, zdieľanie informácií.

Spôsob označovania účtovných dokladov (faktúry, zmluvy, objednávky a pod.) je definovaný v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v časti 14.1, pričom sa vyžaduje nasledovné:

Na účtovných dokladoch musí byť uvedený text, z ktorého bude jednoznačne identifikovateľné, že:

Nepozmeniteľný spôsob môže byť aj dodatočné označenie účtovného dokladu napr. formou:

  • vlastnoručne perom,
  • samolepiaceho štítku s uvedením odporúčaného textu „Výdavok súvisí s projektom <číslo projektu> financovaným z Grantov EHP/Nórska a štátneho rozpočtu SR“,
  • pečiatky vyhotovenej pre projekt s uvedením odporúčaného textu „Výdavok súvisí s projektom <číslo projektu> financovaným z Grantov EHP/Nórska a štátneho rozpočtu SR“, je možné doplniť napr. logo príslušného finančného mechanizmu a symbol štátneho znaku, príp. iné (napr. skrátený názov projektu).