Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Riziká a biologická bezpečnosť - Prevencia priemyselných havárií


Začiatok stránky:

Priemyselné havárie

Rozvoj priemyselnej výroby, zavádzanie nových technológií, používanie stále väčšieho množstva a nových druhov nebezpečných látok prináša so sebou značné riziká s možnosťou vzniku priemyselných havárií. Za posledných 30 rokov história priniesla množstvo priemyselných havárií s následkami na životoch a zdraví ľudí alebo na životnom prostredí.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.