Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania


Začiatok stránky:

Ochrana prírody - správne konania

OU-RK-OSZP-2020/003144-003

24.02.2020 výrub drevín rastúcich mimo lesa
Žiadateľ: Mgr. Beata Vrlíková, Ľubochnianska dolina 608/1, 034 91 Ľubochňa
Špecifikácia drevín: 420 ks stromov s obvodom kmeňov do 40 cm a cca 120 m2 krovitých porastov druhov jelša lepkavá, lieska obyčajná

OU-KE-OSZP1-2020/019003

24.02.2020 Žiadosť o jazdenie a státie s motorovým vozidlom a rekonštrukciu lesnej cesty a zvážnice z dôvodu realizácie stavby „V427 Rimavská Sobota - Moldava“v okrese Rožňava a Košice - okolie pre spoločnosť MVM, s.r.o.

OU-LC-OSZP-2020/003092

24.02.2020 Žiadosť o súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v k.ú. Fiľakovo

OU-BA-OSZP1-2020/042152/ROA

24.02.2020 Žiadosť o povolenie usporiadať verejné športové podujatie 8. ročník Račianskej časovky – Memoriálu Rafaela Krampla 2019 dňa 01. 05. 2020 v čase od 08:00 do 15:00

OU-SN-OSZP-2020/005756

24.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub stromov - Ivan Fleischer, Spišská Nová Ves

OU-BB-OSZP3-2020/010657-ADA

24.02.2020 výrub drevín, Žiadateľ: Igor Vágner, Špecifikácia drevín: 2 ks. buk

OU-PO-OSZP1-2020/019441/SA

24.02.2020 Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimiek zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov v súvislosti s organizovaním podujatia "Koncert v Tatrách" v TANAPe.

OU-RK-OSZP-2020/003182

24.02.2020 Predmet konania : Žiadosť o výrub drevín rastúcich mimo lesa
Kataster : Ružomberok parcela E-KN7854
Žiadateľ : Jozef Žiaran, Ludrová 228

OU-ZA-OSZP1-2020/016250/Bra

24.02.2020 Žiadosť o súhlas na zásah do mokrade podľa § 6 ods. (5) podľa Zák. č. 543/2002 Z.z. k realizácii stavby: "I/64 Porúbka - most 107".

Žiadateľ: Slovenská správa ciest, M. Rázusa 104/A, 010 01 Žilina
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5]  [6] 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.