Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Správne konania


Začiatok stránky:

Správne konania

OU-LE-OSZP-2019/000842/HE

23.08.2019 Žiadosť o súhlas na zásah do biotopov podľa § 6 ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení, na parcele CKN č. 7013/53 k.ú. Levoča, žiadateľ ARPROG, a.s. Poprad, Hodžova 3292/3, 058 01 Poprad

OU-PO-OSZP1-2019/043144/KM

23.08.2019 Žiadosť o povolenie územnej výnimky zo zákazov podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-PO-OSZP1-2019/042998/SJ

23.08.2019 Žiadosť o vydanie výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov

OU-TO-OSZP-2019/010018

22.08.2019 Žiadosť o súhlas na organizovanie verejného podujatia „Stredovek na Oponickom hrade“ - Obec Oponice

OU-RS-OSZP-2019/016712

22.08.2019 Žiadosť na vydanie rozhodnutia na výrub náletov drevín a krovín za účelom vysadenia ovocného sadu podľa §47 zák.543/2002 Z.z na parcelách na LV 613 a 611 pre Jaroslavu Prcínovú v k. ú. Lukovištia

10237/2019-6.3

22.08.2019

ou-bb-oszp1-2019-029031-sp

21.08.2019 žiadosť na udelenie súhlasu na vybudovanie a vyznačenie celkom 13 cyklotrás v regióne Horehron.
Strana: [1]  [2]  [3]  [4]  [5] 

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.