hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

ACC05P06 - Slovenské banské múzeum

Verejné obstarávania: 

22.09.2023 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvorí objektov Kammerhof a Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici a výkon autorského dohľadu počas realizácie"

05.10.2023Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "Tvorba vizuálnej identity, marketing, publicita a grafické služby pre projekt ZELENÁ MISIA" 

11.03.2024 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "Revitalizácia nádvorí objektov Kammerhof a Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici"

 

Zmluvy:

16.11.2023 - Zmluva o dielo č. 325/2023/89 k zákazke s názvom "Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvorí objektov Kammerhof a Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici a výkon autorského dohľadu počas realizácie“, prvá časť/logický celok 1: "Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvoria objektu Kammerhof a výkon autorského dohľadu počas realizácie prác." 

16.11.2023Zmluva o dielo č. 325/2023/88 k zákazke s názvom "Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvorí objektov Kammerhof a Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici a výkon autorského dohľadu počas realizácie“, druhá časť/logický celok 2: "Vypracovanie architektonickej štúdie a projektovej dokumentácie revitalizácie nádvoria objektu Galérie Jozefa Kollára a výkon autorského dohľadu počas realizácie prác.“ 

16.11.2023 - Rámcová zmluva č. 325/2023/90 na poskytnutie služieb v oblasti marketingu, publicity a grafiky pre projekt ZELENÁ MISIA.   

22.04.2024Zmluva o dielo č. 2/2024/142 - Revitalizácia nádvorí objektov Kammerhof a Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici, druhá časť zákazky "Revitalizácia nádvoria Galérie Jozefa Kollára“  

22.04.2024 - Zmluva o dielo č. 2/2024/140 - Revitalizácia nádvorí objektov Kammerhof a Galéria J. Kollára v Banskej Štiavnici, prvá časť zákazky "Revitalizácia nádvoria Kammerhof“