hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

ACC01P02 - Mesto Banská Bystrica

Verejné obstarávania:

09.09.2021 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov" 

17.09.2021 - Výzva na predkladanie ponúk zákazky s názvom "Vytvorenie akčného plánu s názvom – Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica"

 

Zmluvy: 

05.04.2022 - Zmluva o dielo č. 123/2022/ORA  "Vytvorenie akčného plánu s názvom – Akčný plán pre mitigáciu a adaptáciu na zmenu klímy mesta Banská Bystrica" 

01.04.2022Zmluva o dielo č. 597/2022/ORA IV  "MŠ Šalgotarjánska 5, Banská Bystrica – energetické opatrenia, rozšírenie kapacity a zlepšenie existujúcich priestorov"