Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Programoví partneri

 

Poslaním programových partnerov je spolupracovať pri príprave a realizácii programu ako aj uľahčiť sieťovanie, výmenu, zdieľanie a prenos znalostí, technológií, skúseností a dobrej praxe medzi subjektmi v prispievateľských a prijímateľských štátoch. Partnermi programu SK-Klíma z prispievateľských krajín sú nasledovné organizácie: