Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Metodické postupy a príručky

Na stránke Európskej chemickej agentúry ECHA sú k dispozícii Usmernenia k právnym predpisom o biocídoch, a to:

Usmernenia sú dostupné na web stránke ECHA: http://echa.europa.eu.