Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - 2013/2261


Začiatok stránky:

2013/2261

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu ustanoveného v zákone o OPaK
na území OP NPR Senné rybníky.

Žiadateľ: DONA, s.r.o. Veľké Revištia, 072 42 Veľké Revištia
Predmet žiadosti: Udelenie súhlasu podľa § 15 ods. 2 v znení § 13 ods. 2 písm. o) zákona o OPaK na vypustenie rybníkov rybnej sústavy Iňačovce, ktoré sa nachádzajú na území ochranného pásma NPR Senné rybníky so 4. stupňom územnej ochrany (CH3, CH4, K3, K4, V1, V2, V5, V6, V9, V11) a na území, kde platí 1. stupeň územnej ochrany (CH6 – CH10) v zmysle zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Celé územie je súčasťou Chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Senianske rybníky SKCHVU015 vyhláseného vyhláškou MŽP SR č. 436/2009 Z.z. s účinnosťou od 01.11.2009.

Žiadosť doručená dňa: 16.08.2013
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.