Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Sobrance

OU-SO-OSZP-2020/000267

24.03.2020 Žiadosť o výrub drevin parc. C 460/7, 460/8, 289/3,
žiadateľa Ján Gelatič
k.ú. Vyšné Remety