Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Sobrance

OU-SO-OUZP-2020/000194

12.02.2020 Žiadateľ Ing. Michal Dinič, Výrub drevín v k.ú. Podhoroď, 8400 m2

OU-SO-OUZP-2020/000187

12.02.2020 Výrub 1 ks drevíny v obci Beňatina, žiadateľ Obec Beňatina.

OU-SO-OUZP-2020/000195

12.02.2020 Výrub 361 ks drevín topoľ - kultivar I214 v k.ú. Sobrance, Žiadateľ Ľubica Ryniková