Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Oblasti pôsobenia - Ochrana prírody a krajiny - Informácie o začatých správnych konaniach - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - 2013/1610


Začiatok stránky:

2013/1610

 

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v zákone o OPaK na území NP Slovenský raj.

Žiadateľ: Radoslav Skokan, Obchodná 83, 053 15 Hrabušice

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v § 14 ods. 1 písm. c) na pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka za hranicami zastavaného územia obce, v § 14 ods. 1 písm. a) v znení 13 ods. 1 písm.a) na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce a udelenie súhlasu podľa § 14 ods.2 písm. a) v znení § 13 ods. 2 písm. l) na umiestnenie krátkodobého predajného zariadenia – pojazdného bufetu na území Národného parku Slovenský raj (3. stupeň územnej ochrany).

Žiadosť doručená dňa: 28.05.2013


V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (hlubenova.viera@ke.ouzp.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.