Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Tematické oblasti - Posudzovanie vplyvov EIA


Začiatok stránky:

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA)

Environmental Impact Assessment - EIA je jedným z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Účelom posudzovania je predovšetkým zabezpečiť vysokú úroveň ochrany životného prostredia.

Informácie a konania nájdete na stránke Enviroportálu: Posudzovanie vplyvov na životné prostredie

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.