Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Sobrance

OU-SO-OSZP-2020/000230

21.02.2020 Žiadosť o výrub 32 ks stromov a 3000 m2 náletových drevín v k.ú. Vojnatina na p.č. 363/25.
Žiadateľ: Mgr. Ľuboslava Kučmašová

OU-SO-OSZP-2020/000207

18.02.2020 Žiadateľ Obec Jenkovce
Výrub 18 ks drevín na p. č. 283/1

OU-SO-OSZP-2020/000177

18.02.2020 Žiadosť o výrub drevín v k.u. Porostov, p. č. 986 - 1024 bez 995.
Žiadateľ Helena Kentošová

OU-SO-OSZP-2020/000215

Žiadosť o výrub 9 ks drevín na p.č. 483/1.
Žiadateľ Mesto Sobrance