Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2017/008017


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2017/008017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Servisné práce na stožiari a retransmisnom bode pre obec Hačava

Žiadateľ: belasaNET, s.r.o., Námestie mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky a udelenie súhlasu v zmysle zákona

Žiadosť doručená dňa: 09.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.