Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Ochrana prírody - správne konania - Kraj Košice - Okresný úrad Košice - OU-KE-OSZP1-2016/016418


Začiatok stránky:

OU-KE-OSZP1-2016/016418

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Ladislav Juhász, Kyjevská 5, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: žiadosť o povolenie pretekov v speleoalpinistickom lezení, ktoré by sa mali konať na skalnom brale pri vstupe do jaskyne Silická Ladnica v termíne 27.08.2016.


Žiadosť doručená dňa: 11.03.2016

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.