Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

SEE konferencia 2009

„Napredujúci rozvoj prostredníctvom nadnárodnej spolupráce
v Juhovýchodnej Európe“

KONFERENCIA O TERITORIÁLNEJ SPOLUPRÁCI V JUHOVÝCHODNEJ EURÓPE
PROGRAM JUHOVÝCHODNÁ EURÓPA VÁS SRDEČNE POZÝVA NA VÝROČNÚ KONFERENCIU
V DŇOCH 14-15. OKTÓBRA 2009 V SARAJEVE, BOSNA A HERCEGOVINA

Hlavné ciele konferencie:

Na konferencii sa predpokladá približne 400 účastníkov, vrátane predstaviteľov Európskej Komisie, oficiálnych predstaviteľov a expertov pôsobiacich v regióne Juhovýchodnej Európy, predstaviteľovmedzinárodných organizácií, potenciálnych predkladateľov projektov a pod.

Druhý deň konferencie bude venovaný štyrom tematickým workshopom podľa priorít programu pre 2.výzvu.

Konferencia bude doplnená kultúrnym programom. Večer, 14. októbra, vystúpi  “Mladý symfonický orchester Juhovýchodnej Európy”, zložený z mladých hudobníkov z rôznych krajín Západného Balkánu - silné posolstvo spolupráce medzi krajinami Juhovýchodnej Európy, ktoré zdôrazňuje cieľ programu: zlepšenie integrácie a konkurencieschopnosti v oblasti, ktorá je taká komplexná a rôznorodá.

Účasť je možná iba na základe registrácie

Zaregistrovať sa môžete od 7. septembra do 1. októbra on-line na: www.seeconference2009.net

Konferencia sa bude konať v anglickom jazyku.

http://www.southeast-europe.net/en/news_and_events/events/sarajevoconference

Program Juhovýchodná Európa je jedinečným nástrojom, ktorý v rámci cieľa regionálnej politiky územnej spolupráce má za cieľ zlepšiť integráciu a konkurencieschopnosť v oblasti Juhovýchodnej Európy. Program podporuje projekty v rámci 4 prioritných osí: inovácie, životné prostredie, dostupnosť a udržateľný rast území – v súlade s Lisabonskou a Göteborskou stratégiou a tiež prispieva k procesu integrácie nečlenských krajín EÚ.

Pre viac informácii o programe Juhovýchodná Európa prosím navštívte stránku www.southeast-europe.net