hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TV-OSZP-2022/012874-003

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Veronika Drabová, M.R:Štefánika 1515/47, 075 01 Trebišov
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 1 ks ihličnatej dreviny v druhovom zložení smrek obyčajný, rastúcej na parc. KN-C č.4956/138, druh pozemku záhrada, k.ú. Trebišov, situovanej v záhradkárskej osade Ondava. Žiadateľka odôvodňuje svoju žiadosť nasledovne: Strom je vyschnutý
žiadosť doručená: 06.05.2022

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.