hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-TV-OSZP-2022/001762-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Zuzana Biačková, Ibrányiho 1255/22A, 077 01 Kráľovský Chlmec
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub celkom 2 ks drevín druh jedľa sp., rastúcich na parc. KN-C č. 13779/21 k.ú. Kráľovský Chlmec, záhradkárska lokalita. Žiadateľka odôvodňuje svoju žiadosť nasledovne: Stromy ohrozujú záhradnú chatu, korene dvíhajú betónové základy, narušujú statiku, posadené sú v priestore vstupnej brány, obmedzujú jej otváranie..
žiadosť doručená: 10.01.2022
V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.