hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-TV-OSZP-2021/006382-3

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub drevín.
žiadateľ: Ján Helmeczi, Kamenecká 551/23, 076 31 Streda nad Bodrogom
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na výrub 24 ks drevín v druhovom zložení agát, s obvodmi kmeňa 40 – 60 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na parc. KN-E č. 454/4, 454/5 k.ú. Streda nad Bodrogom. Žiadateľ požaduje výrub drevín z dôvodu prinavrátenia ornej pôdy do pôvodného stavu, stromy sú suché, v zlom zdravotnom stave.
žiadosť doručená: 04.06.2021

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.