domovská stránka
ikona Instagram Instagram | ikona Facebook Facebook | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-TV-OSZP-2021/002946-5

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie zvierat
žiadateľ: Ing. Tomáš Szabó SHR, Kostolná 182/5, 076 34 Ladmovce
predmet žiadosti: Žiadosť o udelenie súhlasu na pasenie, napájanie, preháňanie a nocovanie hospodárskych zvierat (ovce v počte 330 ks) na parc.KN-C č. 1427/1, 1299/33, 1299/34, 1299/35 v k.ú. Ladmovce.

žiadosť doručená: 19.02.2021

V zmysle § 82 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny Vás žiadame o oznámenie Vašej účasti v tomto konaní najneskôr do 5 pracovných dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní na adrese: Okresný úrad Trebišov, odbor starostlivosti o životné prostredie, M.R. Štefánika 32, 075 01 Trebišov, alebo na oszp.tv@minv.sk.