hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-SN-OSZP-2020/005060

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane prírody a krajiny) oznamujeme začatie správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny:

Žiadateľ : Obec Smižany
Námestie M. Pajdušáka 1341/50
053 11 Smižany

Predmet žiadosti:
Súhlas na výrub drevín - 2 ks borovica lesná (Pinus silvestris) s obvodom kmeňov 85 cm a 90 cm, meraných vo výške 130 cm nad zemou, rastúcich na pozemku na parc. č. C-KN 1315/4 v zastavanom území obce Smižany. Vlastníkom pozemku je obec Smižany.

Dôvod uvedený v žiadosti na výrub stromov: tienenie a zasahovanie korún stromov do okien bytového domu, znečisťovanie fasády zatepleného bytového domu, znečisťovanie okolia popadanými semenami a ihličím.

Žiadosť doručená dňa: 11.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 v znení ods. 7 zákona o ochrane prírody a krajiny žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickom formou (oszp.sn@minv.sk, jana.sefcikova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.