domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-MI-OSZP-2020/012693

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) informujeme o začatí nasledovného správneho konania:

Žiadosť o udelenie súhlasu na prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska v ochrannom pásme chráneného územia podľa zákona o OPaK v k. ú. Vinné

Žiadateľ:
Dudas Ladislav, Starozagorská 39, 040 23 Košice


Predmet žiadosti:

Žiadosť o udelenie súhlasu na státie plávajúceho zariadenia a prevádzku prístaviska, prekladiska, výväziska alebo kotviska v ochrannom pásme chráneného územia CHA Zemplínska Šírava, parc. č. „C“ KN 253/1.

 

Žiadosť doručená dňa:
2.7.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (e-podanie) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.