domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/029500

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Stavba „Hrabušice – Betlanovská dolina – zriadenie DTS, NN, DP“ na území s 2. a 3. stupňom ochrany v k.ú. Hrabušice a Betlanovce, v okrese Spišská Nová Ves.

Žiadateľ: ENERPRO, s.r.o., Miškovecká 6, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky zo zákazu podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 03.06.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.