domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/017477

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Vnadenie diviačej zveri v poľovnom revíry Slovenský raj na území NP Slovenský raj za účelom monitoringu afrického moru ošípaných a zriadenie poľovníckych zariadení a prikrmovanie zveri v poľovnom revíry Slovenský raj na území NP Slovenský za účelom kľudovej zóny pre jeleniu zver.

Žiadateľ: Lesy Slovenskej republiky, š.p., Odštepný závod Prešov, Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu a povolenie výnimky podľa zákona

Žiadosť doručená dňa: 11.02.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.