Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Komárno

OU-KN-OSZP-2020/005264

13.02.2020 Oznámenie o výrube stromov mimo správneho konania