domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2020/015645

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasov a povolenie výnimiek podľa zákona na: Organizovanie športových podujatí – tréningové preteky na Plešiveckej planine a tréning a preteky veteránskych majstrovstiev sveta na Silickej planine

Žiadateľ: Klub orientačného behu ATU Košice, Watsonova 4A, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasov a povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa zákona na organizovanie športových podujatí – aktivít v orientačnom behu v dňoch 04. - 14.08.2020 na území Národného parku Slovenský kras

Žiadosť doručená dňa: 29.01.2020

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (karin.kotlarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.