Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Šaľa

OU-SA-OSZP/2019/005865-2

10.07.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les - 1 ks Gaštan - Mesto Šaľa