Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Okresný úrad Šaľa

OU-SA-OSZP/2019/007307-2

17.09.2019 Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín (krovitých porastov) rastúcich mimo les - Divá slivka, Ruža šípová - STK OK, s.r.o.