Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OZZP1-2017/032331

18.07.2017

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Žiadosť o povolenie medzinárodného verejného športového podujatia – 3.ročník horského ultramaratónu a diaľkového turistického pochodu Východniarska stovka

Žiadateľ: Občianske združenie Slovak Ultra Trail, Nejedlého 41, 841 02 Bratislava

Predmet žiadosti: povolenie výnimiek a vydanie súhlasov v zmysle zákona

Žiadosť doručená dňa: 14.07.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.