domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2019/008697

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov na ul. Zuzkin park č. 10.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromov druhu Lipa/Tilia sp. s obvodom kmeňa 194 cm a 155 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku parc. č. 1839/1 v kat. úz. Terasa. Dôvodom výrubu je že stromy sa nachádzajú v blízkosti pedagogicko – psychologického centra a tým spôsobujú tienenie, koreňový systém stromov poškodzuje kanalizačné potrubie. Jeden zo stromov je vychýlený z rastu osi. V prípade pádu môžu spôsobiť majetkovú a zdravotnú ujmu.

Žiadosť doručená dňa: 15.01.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (zuzana.sabolova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.