hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/043094

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 2 ks stromov na ul. Kukučínova 36.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice v zastúpení Správou mestskej zelene v Košiciach

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks stromov druhu Smrek obyčajný s obvodom kmeňa 96 cm a 89 cm meranými vo výške 130 cm nad zemou rastúcich na pozemku parc. č. 2515/1 v kat. úz. Skladná. Dôvodom výrubu je že stromy sú nevodne vysadené v úzkom zelenom páse. Vzhľadom k tomu že sa jedná o stromy s plytkými koreňmi, hrozí pri silnom vetre ich vyvrátenie, čím by mohlo dôjsť k poškodeniu rodinného domu alebo ohrozniu cestnej premávky.

Žiadosť doručená dňa: 01.10.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.