hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018-035844

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 4 ks stromov druhu Agát biely/Robinia pseudoacacia, 1 ks stromu druhu Smrek obyčajný/Picea abies a 1 ks stromu druhu Borovica lesná/Pinus sylvestris, rastúce na pozemku parc. č. 733/147, kat. úz. Južné mesto, vo vlastníctve mesta Košice.

Žiadateľ: Materská škola Turgenevova 7, Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 4 ks stromov druhu Agát biely/Robinia pseudoacacia s obvom kmeňov 61 cm, 72 cm, 132 cm, 117 cm, 1 ks stromu druhu Smrek obyčajný/Picea abies s obvodom kmeňa 138 cm, a 1 ks stromu druhu Borovica lesná/Pinus sylvestris s obvodom kmeňa 202 cm rastúce na pozemku parc. č. 733/147, kat. úz. Južné mesto, vo vlastníctve mesta Košice (lokalita: dvor MŠ Turgenevova 7), vo vlastníctve mesta Košice.

Dôvodom žiadosti o výrub je skutočnosť, že stromy sú viac ako 40 rokov staré, rastú v svahu, nakláňajú sa z rastovej osi, majú obnažené korene a pri silnom vetre sa môžu vyvrátiť a vážne ohroziť svojim padnutím bezpečnosť detí a zamestnancov a tiež poškodiť športové zariadenia pre deti na školskom dvore.

Žiadosť doručená dňa: 24.07.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.