hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/028423

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na 3 ks stromov v lokalite Fábryho a Kronianska.

Žiadateľ: Mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 3 ks stromov druhu Picea pungens s obvodom kmeňa 69 cm, a Betula verrucosa s obvodom kmeňa 128 cm a 122 cm, rastúcich na pozemku reg. „C“ parc. č. 3040 a 2927 v kat. úz. Furča. Dôvodom výrubu je, že smrek rastie v tesnej blízkosti bytového domu, siaha do výšky 3. posch., spôsobuje tienenie bytov ako aj nebezpečenstvo vlámania do bytov. Jeho konár zasahujú do balkónov, čím spôsobujú znečistenie prádla miazgou. V prípade briez u jednej koreňový systém zarastá pod základy budovy, kmeň je napadnutý drevokaznými hubami. Ide o drevinu z náletu, tieni byty až po najvyššie poschodie. Druhá breza taktiež tieni byty až po najvyššie posch. Pri silnom vetre konáre búchajú do okien fasády domu, čím môže spôsobiť poškodenie majetku.

Žiadosť doručená dňa: 23.05.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.