hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2018/020072

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme prejednanie nasledovného správneho konania:
Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 7 ks stromov rastúcich na pozemku parc. č. 2555/1, kat. úz. Stredné Mesto, vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto.

Žiadateľ: mesto Košice, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice
Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 7 ks stromov druhu Prunus fruticosa „Globosa“/Višňa krovitá s obvodmi kmeňov 126, 91, 89, 117, 105, 92 a 108 cm, rastúcich na pozemku parc. č. 2555/1, kat. úz. Stredné Mesto (lokalita Zbrojničnej ul., Košice), vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Staré Mesto.

Dôvodom žiadosti o výrub je ich nízka vitalita, zníženie ekologického a estetického pôsobenia, obnova kostrovej vegetácie, nahradenie starých poškodených a nevhodných stromov.

Žiadosť doručená dňa: 22.03.2018
V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.