hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2017/040506

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o zmenu rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny, ktorým bol udelený súhlas na výrub drevín pod č. OU-KE-OSZP3-2016/002405-5zo dňa 10.02.2016.

Žiadateľ: LINDEN PARK s.r.o., Bencúrova 10, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Zmena rozhodnutia č. OU-KE-OSZP3-2016/002405-5zo dňa 10.02.2016 bod II. písm. a) náhradná výsadba. Žiadateľ žiada o zmenu náhradnej výsadby z dôvodu zatraktívnenia budúcich výsadieb, kde cieľom je podporiť ďalšie efekty, ako sú pôsobivé jesenné vyfarbenie, exotický vzhľad, príjemná vôňa drevín. Efekt kvitnúcich drevín zabezpečujú taxóny podrastovej etáže a menšie dreviny vnímané pozorovateľom na blízku vzdialenosť – v detaile.

Žiadosť doručená dňa: 26.09.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.