hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/42523

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub drevín rastúcich na parcele vo vlastníctve mesta Košice, MČ Košice – Juh, katastrálne územie Južné Mesto.

Žiadateľ: REKVIEM – pohrebné, cintorínske a kremačné služby s.r.o., Rastislavova 83/B, 040 01 Košice.

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 2 ks drevín druhu Smrek obyčajný (Picea abies) s obvodmi kmeňov 75 a 61 cm rastúcich na parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto, 4 ks drevín druhu Tuja západná (Thuja occidentalis) s obvodmi kmeňov 81, 101, 259 a 78 cm rastúcich na parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto, 2 ks drevín druhu Tuja orientálna (Thuja orientalis) s obvodmi kmeňov 89 a 84 cm rastúcich na parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto, 1 ks dreviny druhu Javor mliečny (Acer platanoides) s obvodom kmeňa 173 cm rastúcej na parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto, 1 ks dreviny druhu Javor horský (Acer psudoplatanuis) s obvodom kmeňa 137 cm rastúcej na parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto, 1 ks dreviny druhu Orech kráľovský (Juglans regia) s obvodom kmeňa 156 cm rastúcej na parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto, 1 ks dreviny druhu Borievka obyčajná (Juniperus communis) s obvodom kmeňa 57 cm, rastúcej na parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto a 1 ks dreviny druhu Lipa malolistá (Tilia cordata) s obvodom kmeňa 170 cm rastúcej na parc. č. 433/1, kat. úz. Južné Mesto v Košiciach, na pozemkoch mesta Košice. Dreviny uvedené v žiadosti spôsobujú poškodzovanie hrobov.

Žiadosť doručená dňa: 05.11.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.