hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP3-2015/038764

 

Žiadosť o vydanie rozhodnutia z hľadiska ochrany prírody a krajiny na výrub 1 ks dreviny rastúcej v areáli MŠ Watsonova 2.


Žiadateľ: MŠ, Watsonova 2, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona o OPaK na výrub 1 ks dreviny druhu višňa s obvodom kmeňa 140 cm, ktorá rastie na pozemku parc. č. 2455/2 v kat. úz. Severné mesto. Dôvodom výrubu je skutočnosť, že jedná o starú drevinu z ktorej opadávajú konáre a nachádza sa na školskom dvore, kde predstavuje riziko z pohľadu hrajúcich sa detí.

Žiadosť doručená dňa: 02.10.2015

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (petronela.sedlakova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.