domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 20:00 |

OU-KE-OSZP1-2019/038558

 

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie súhlasu a o povolenie výnimky zo zakázaných činností na území Národného parku Slovenský raj (turistické centrum Kláštorisko).

 

Žiadateľ: Kláštorisko Letanovce s.r.o., Slovenského raja 55, 053 13 Letanovce,  IČO: 52 443892

Predmet žiadosti:  Vydanie súhlasu na  umiestnenie bufetu a sedenia a o povolenie výnimky na vjazd vozidla v súvislosti s prevádzkovaním bufetu.

Žiadosť doručená dňa: 12.07.2019

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (denisa.horenska@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.