hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2018030846

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamujeme nasledovné začaté správne konanie:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) na území Národného parku Slovenský raj.
Žiadateľ: FUN kolobežky s.r.o. Hrabušice, Hlavná 832/200, 045 15 Hrabušice
Predmet žiadosti:
Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov v zmysle zákona o OPaK na vjazd a státie s motorovým vozidlom s prívesným vozíkom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce za účelom vývozu kolobežiek a bicyklov a obslužného a servisného personálu na Kláštorisko a na vykonávanie iných športových aktivít za hranicami zastavaného územia obce na území NP Slovenský raj, kde platí 3. stupeň ochrany v zmysle zákona o OPaK.

Žiadosť doručená dňa: 15.06.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.