hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/041101

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: pre povolenie výnimky podľa § 14 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods. 1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce a zároveň vydanie súhlasu podľa § 6 ods. 2 zákona v spojení s § 83 ods. 1 zákona na zásah do biotopu.

Žiadateľ: Mesto Dobšiná, SNP 554, 049 25 Dobšiná

Predmet žiadosti: Povolenie výnimky na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce v treťom stupni ochrany podľa zákona a zároveň vydanie súhlasu na zásah do biotopu za účelom značenia lyžiarskych bežeckých tratí v areáli Dobšinská Ľadová jaskyňa.

Žiadosť doručená dňa: 12.09.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.