hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/040507

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: pre povolenie výnimky podľa § 16 ods. 1 písm. b) zákona – zasiahnuť do lesného porastu a poškodiť vegetačný a pôdny kryt - za účelom spracovania kalamity v 5. stupni ochrany podľa zákona.

Žiadateľ: Lesy SR, š. p., Odštepný závod Rožňava, Jovická 2, 048 01 Rožňava

Predmet žiadosti: spracovanie kalamity v 5. stupni ochrany podľa zákona na lesnej správe Krásnohorské podhradie, na LC Lesy Krásnohorské podhradie II – 2012-SL085 a lesnej správe Ľadová, na LC Lesy Ľadová I – 2017-LA106.

Žiadosť doručená dňa: 06.09.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.