hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/025211

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z.  o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazov v zmysle zákona o OPaK v chránenom území Prírodnej rezervácie Ortov, v území s 5.stupňom ochrany v zmysle zákona, rybársky revír č. 4-0860-1-1 jazero Ortov

 

Žiadateľ:  MO SRZ Veľké Kapušany, Staničná 1, 079 01 Veľké Kapušany, IČO: 30684960

 

Predmet žiadosti:

povolenie výnimky zo zákazov ustanovených v:

§ 16 ods. 1 písm. g) a f) zákona za účelom vykonávania rybárskeho práva (lovu rýb) a rušenie pokoja a ticha používaním akumulátorového člna za účelom odhalenia trestného činu pytliactva na území Prírodnej rezervácie Ortov

 

Žiadosť doručená dňa: 04.05.2018

 

 

          V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu viera.haberova@minv.sk záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmych dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.