hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/016628

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Príprava filmového materiálu pre potreby výroby dokumentárnych filmov o xerotermnej vegetácii Slovenského krasu a Biosférickej rezervácii Slovenský kras – žiadosť o udelenie súhlasu a povolenie príslušných výnimiek podľa zákona pre už spomenutý účel.

Žiadateľ: Zdeno Vlach - Foto a kamera Karpatia, Gessayova 13, 851 03 Bratislava

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu povolenie príslušných výnimiek podľa zákona vo veci prípravy filmového materiálu pre potreby výroby dokumentárnych filmov o xerotermnej vegetácii Slovenského krasu a Biosférickej rezervácii Slovenský kras.

Žiadosť doručená dňa: 01.03.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.