hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/016229

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Povolenie príslušných výnimiek zo zakázaných činností podľa zákona za účelom opravy oporného múru na území NPR Morské oko.

Žiadateľ: Maroš Hlad, Pasáž 1045/2, 071 01 Michalovce

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimiek zo zakázaných činností podľa § 16 ods. 1 písm. a) v znení § 13 ods.1 písm. a) zákona na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce a podľa § 16 ods. 1 písm. f) zákona na rušenie pokoja a ticha na území NPR Morské oko, s 5. stupňom ochrany podľa zákona, za účelom opravy oporného múru pri chate Morské oko.

Žiadosť doručená dňa: 27.02.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.