hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/015741

 

Vec
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Terénny výskum v NP Slovenský kras zameraný na rad Blattaria (šváby) a Dermaptera (ucholaky) – žiadosť o súhlas podľa § 56 ods. 2 zákona, na výskum hmyzu spomenutých radov v NP Slovenský kras a povolenie príslušných výnimiek podľa zákona.

Žiadateľ: Ostravská univerzita, Dvořákova 7, 701 03 Ostrava, Česká republika

Predmet žiadosti: Vydanie súhlasu na výskum a prieskum a povolenie príslušných výnimiek v zmysle zákona vo veci terénneho výskumu v NP Slovenský kras.

Žiadosť doručená dňa: 26.02.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (robert.jakab@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.