hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/011935

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Stavba „Optická trasa 0253KO Trebišov Gorkého – 046KO Hraň – 0133KO Brehov“.

Žiadateľ: M-TEL, s.r.o., Južná trieda74, 040 01 Košice

Predmet žiadosti: Ide o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 28 ods. 4 k stavbe „Optická trasa 0253KO Trebišov Gorkého – 046KO Hraň – 0133KO Brehov“.

Žiadosť doručená dňa: 30.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.