hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2018/009633

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na území NP Slovenský raj.
Žiadateľ: Štátna ochrana Slovenskej republiky, Tajovského 28B, 974 09 Banská Bystrica

Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie príslušných súhlasov v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vyznačenie náučného chodníka Čingovské hradisko – Smižianska Maša.
Žiadosť doručená dňa: 18.01.2018

V súlade s § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.