hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/048210

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Projekt „Posudok výsadby topoľa v lokalite Fejszés“

Žiadateľ: Havlát & Partners, Rudnayovo nám. č .1, 811 01 Bratislava

Predmet žiadosti: Vydanie odborného stanoviska vo forme rozhodnutia k projektu „Posudok výsadby topoľa v lokalite Fejszés“ v zmysle § 28 ods. 4 zákona

Žiadosť doručená dňa: 27.11.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.klucarova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.