Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

OU-KE-OSZP1-2017/046393

14.11.2017

 

Žiadosť o vydanie súhlasu na výskum a povolenie výnimky zo zákazov v zmysle zákona o OPaK na území NP Slovenský kras.
Žiadateľ: Slovenská speleologická spoločnosť, OJ Arachnos – Slovenský kras, Kyjevská 5, 048 01 Rožňava
Predmet žiadosti: Žiadosť o vydanie súhlasu v zmysle § 56 ods. 1 zákona o OPaK na výskum jaskýň v NP Slovenský kras a o povolenie príslušných výnimiek zo zakázaných činnosti v zmysle zákona o OPaK v súvislosti s realizáciou uvedeného výskumu.
Žiadosť doručená dňa: 13.11.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou () záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.