hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/041171

 

V súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o OPaK“) upovedomujeme o nasledovnom začatom správnom konaní:

Žiadateľ: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Predmet žiadosti: vydanie rozhodnutia, ktorým sa udeľujú výnimky v zmysle zákona o OPaK k stavbe „Hrabušice – V212 Kláštorisko – úprava VN prípojky“.

Žiadosť doručená dňa: 20.11.2017

V zmysle § 82 ods. 3 zákona o OPaK žiadame potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou na e-mailovú adresu záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní najneskôr do siedmich dní od zverejnenia tejto informácie o predmetnom správnom konaní.