hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/017751

Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Vyznačenie turistického chodníka a umiestnenie informačnej tabule v k.ú. Brzotín.

Žiadateľ: Obec Brzotín, Mariássyho námestie 167, 049 51 Brzotín

Predmet žiadosti: Ide o vydanie súhlasu na vyznačenie turistického chodníka v k.ú. Brzotín od Lukáčovej lúky na Brzotínske skaly a umiestnenie informačnej tabule v blízkosti vyhliadky, zameranej na ochranu prírody.

Žiadosť doručená dňa: 27.03.2017

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 5 pracovných dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.