hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

OU-KE-OSZP1-2017/008886

 

VEC
Oznámenie podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho konania.

Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:

Žiadosť o vydanie rozhodnutia: Trasa elektrického vedenia „V369, V370-ES Gemerská Hôrka – Slavec – zdvojenie VN vedenia.“

Žiadateľ: Spoločnsť Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Predmet žiadosti: Ide o povolenie výnimiek zo zakázaných činností v zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov na vjazd a státie s motorovým vozidlom na pozemky za hranicami zastavaného územia obce, pohyb mimo vyznačeného turistického chodníka, zásah do pôdneho krytu, rušenie pokoja a ticha a o vydanie súhlasu na let vrtuľníkom na území NP Slovenský kras za účelom zdvojenia existujúceho VN vedenia, bez zmeny trasy vedenia.

Žiadosť doručená dňa: 19.01.2016

V súlade s § 82 ods. 3 zákona žiadame do 7 dní od zverejnenia tohto oznámenia potvrdiť písomnou alebo elektronickou formou (lucia.rothova@minv.sk) záujem byť účastníkom v uvedenom správnom konaní.